Elektroautomatyka Okrętowa

Kierunek: 

Elektrotechnika

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera oraz zdobywa wiedzę pozwalającą zajmować stanowisko oficera elektroautomatyka na statkach floty handlowej oraz podejmować pracę inżyniera w przedsiębiorstwach lądowych. Absolwenci tej specjalności są obecnie najbardziej poszukiwanymi i najlepiej opłacanymi specjalistami zatrudnianymi na statkach armatorów polskich i zagranicznych.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
K.Detka 21.06.2017