Komputerowe Systemy Sterowania

Kierunek: 

Elektrotechnika

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia
II stopnia

Absolwenci tej specjalności, z dobrą znajomością nowoczesnych układów automatyki, mają dużą wiedzę w zakresie systemów IT oraz języków programowania komputerów i sterowników PLC. Są chętnie zatrudniani w różnych gałęziach przemysłu, jako specjaliści w zakresie zastosowań technik komputerowych w przemysłowych systemach kontrolno – pomiarowych, ich projektowania i eksploatacji.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
K.Detka 21.06.2017