Komputerowe Systemy Sterowania

Kierunek: 

Elektrotechnika

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Absolwenci tej specjalności, z dobrą znajomością nowoczesnych układów automatyki, mają dużą wiedzę w zakresie systemów IT oraz języków programowania komputerów i sterowników PLC. Są chętnie zatrudniani w różnych gałęziach przemysłu, jako specjaliści w zakresie zastosowań technik komputerowych w przemysłowych systemach kontrolno – pomiarowych, ich projektowania i eksploatacji.

Termin rekrutacji: 

II
Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 25.01.2019