Elektronika Morska

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Absolwenci są specjalistami w zakresie projektowania, analizy układów elektronicznych oraz eksploatacji morskich i lądowych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, są także przygotowani do podjęcia pracy na statkach marynarki handlowej w charakterze oficerów radioelektroników.

Wydział Elektryczny oferuje kształcenie w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach tematycznych. Absolwenci studiów I stopnia mogą ubiegać się o budowlane uprawnienia projektowe w Izbie Inżynierów w zakresie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
K.Detka 27.11.2018