Systemy Elektroniczne

Kierunek: 

Elektronika i Telekomunikacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Absolwenci są specjalistami w zakresie analizy, projektowania i eksploatacji systemów elektronicznych, optoelektronicznych i mikrofalowych.
Po studiach mogą znaleźć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych z branży elektronicznej i telekomunikacyjnej.

Termin rekrutacji: 

II
Wprowadzenie:
K.Detka 19.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
P.Kaczorek 25.01.2019